02 149 5555 ถึง 60

 

ดูแลที่พักอย่างไรให้ห่างไกลเชื้อไวรัส

ดูแลที่พักอย่างไรให้ห่างไกลเชื้อไวรัส

ไวรัสโคโรนาสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน 2 ชั่วโมง – 9 วัน

และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม องค์การอนามัยโลกได้แนะนำสาว 3 ชนิดที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน 1 นาที ได้แก่ สารประกอบโซเดียมไฮโปคลอไรท์ หรือน้ำยาฟอกขาวที่มีความเข้มข้น 1000 ppm ไฮโตรเจนเปอร์ออไชด์ หรือสารที่อยู่ในน้ำยาซักผ้าสีที่มีความเข้มข้นร้อยละ 62-70 ซึ่ง สามารถใช้ในการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมรอบตัวในเบื้องตน ดังนี้ ห้องน้ำ หมั่นใช้น้ำยาล้างห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ หรือ ใช้น้ำยาฟอกขาว 2 ฝา ต่อน้ำ 2 ลิตร ในการทำความสะอาด และสำคัญ ขณะทำความสะอาดห้องน้ำควรเปิดประตูเพื่อระบายอากาศด้วย พื้นผิวอุปกรณ์เครื่องใช้และจุดเสี่ยงที่สัมผัส บ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได ให้ใช้น้ำยาฟอกขาว 2 ฝาต่อน้ำ 2 ลิตรในการทำความสะอาดและที่สำคัญ ขณะทำความสะอาดห้องน้ำควรเปิดประตูเพื่อระบายอากาศด้วย

พื้นผิวอุปกรณ์เครื่องใช้และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได ให้ใช้น้ำยาฟอกขาว 2 ฝาต่อน้ำ 2 ลิตร ในการทำความสะอาดและควรเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อให้มีอากาศถ่ายเท

การทำความสะอาดผ้า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ สามารถทำความสำอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอก ธรรมดาและน้ำสะอาด หรืซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส

ซักผ้าที่ใช้เช็ดทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง โดยใช้น้ำสะอาดผสมผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ จากนั้นซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปตากแดดให้แห้ง

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทุกคนยังคงต้องตระหนักถึงการสร้างสุขอนามัยที่ดีต่อตนเอง และอย่าลืมที่จะดูแลสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยด้วยนะคะ

นิตยสารชีวจิต ปีที่23 ฉบับ 536 1 กุมภาพันธ์ 2564

28 April 2564

By STY/Lib

Views, 7710

 

Preset Colors