02 149 5555 ถึง 60

 

แนวทางดูแลเด็กเล็กในยุคโควิด

6 SAFETY TIPSแนวทางดูแลเด็กเล็กในยุคโควิด

เรื่องโดย ศิริกร โพธิจักร

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในพื้นที่ที่ไม่พบความเสี่ยงจะติดเชื้อจำนวนมาก อาจพิจารณาใช้พื้นที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนเป็นที่ดูแลเด็ก โดยมีมาตรการดังนี้

●กำหนดจุดรับ-ส่งเด็กที่โรงเรียนให้มีคนเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น และไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่

●มีจุดคัดกรองวัดไข้ จุดล้างมือล้างเท้าให้เด็กเล็ก

●ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะรับ-ส่งเด็ก

●กำหนดพื้นที่เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม พื้นที่นอนกลางวัน และพื้นที่กินอาหาร

●ครูและผู้ดูแลเด็กต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่กับเด็ก

●ที่สำคัญ หากครูหรือผู้ดูแลเด็กเกิดการเจ็บป่วยให้หยุดงาน แจ้งไทม์ไลน์ และพบแพทย์ทันที

นิตยสารชีวจิต 547 ปีที่ 23 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

6 August 2564

By STY/Lib

Views, 618

 

Preset Colors