เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

บทความด้านสุขภาพจิต

แนวทางดูแลเด็กเล็กในยุคโควิด

6 SAFETY TIPSแนวทางดูแลเด็กเล็กในยุคโควิด

เรื่องโดย ศิริกร โพธิจักร

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในพื้นที่ที่ไม่พบความเสี่ยงจะติดเชื้อจำนวนมาก อาจพิจารณาใช้พื้นที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนเป็นที่ดูแลเด็ก โดยมีมาตรการดังนี้

●กำหนดจุดรับ-ส่งเด็กที่โรงเรียนให้มีคนเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น และไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่

●มีจุดคัดกรองวัดไข้ จุดล้างมือล้างเท้าให้เด็กเล็ก

●ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะรับ-ส่งเด็ก

●กำหนดพื้นที่เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม พื้นที่นอนกลางวัน และพื้นที่กินอาหาร

●ครูและผู้ดูแลเด็กต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่กับเด็ก

●ที่สำคัญ หากครูหรือผู้ดูแลเด็กเกิดการเจ็บป่วยให้หยุดงาน แจ้งไทม์ไลน์ และพบแพทย์ทันที

นิตยสารชีวจิต 547 ปีที่ 23 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

6 สิงหาคม 2564

By STY/Lib

Views, 426