02 149 5555 ถึง 60

 

8 ข้อคิด ความสุข ชีวิต และความลึกซึ้งงดงาม

8 ข้อคิด ความสุข ชีวิต และความลึกซึ้งงดงาม

เรื่องโดย พศิน อินทรวงศ์

1.หากถามว่าสิ่งใดคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต คำตอบ ง่ายๆ คำตอบหนึ่งคงหนีไม้พ้นตอบว่า “ชีวิต” ชีวิตเป็นสิ่งมีคุณค่า

ราคาแพงกว่าสมบัติทั้งปวง ทว่าเรากลับมาหลงลืมความจริงข้อนี้ไปว่า ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตาม มันคงไม่เลวร้ายเกินไป

ตราบที่เรายังหายใจ ทุกสิ่งผ่านพ้นเสมอทั้งสุขและทุกข์ล้วนไม่จีรัง หากยังมีชีวิตอยู่สมควรหรือไม่ที่เราจะใช้ชีวิตอย่างดี

ที่สุด รู้จักตนเอง มีความสุขกับสิ่งที่มีและเป็น หากดีกว่านั้น ไหนๆก็ได้เกิดมาแล้ว เราควรตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าเราจะ

ใช้ชีวิตของเราอย่างมความสุข

2.ความสุขเกิดจากความสว่างของใจ มิใช่การได้อะไรๆ ใจที่ดีจะนำชีวิตที่ดีมาให้ ใจที่ร้ายก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตที่ดี

ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็น มีความเย็นอยู่ในชีวิต ความโกรธคือความร้อน ความเมตตาคือความเย็น โกรธง่าย ชีวิตจึงถูกเผา

ด้วยไฟเสมอๆ ใจดีง่ายๆ รู้จักให้อภัย ชีวิตจึงเหมือนมีแม่น้ำไหลผ่าน สุขแท้อยู่ที่ใจ ทว่าไม่ใช่ใจธรรมดาๆ แต่เป็นใจที่ฝึก

มาดีแล้วเท่านั้น

3.ทำให้ผู้อื่นมีความสุข แล้วเราจะมีความสุขยิ่งกว่า ไม่ต้องเสียสละเทียบเท่าพระโพธิสัตว์ เพียงรู้จัก แบ่งปันให้เป็นนิสัย

หากมีเงินก็แบ่งเงิน หากมีกำลังก็แบ่งกำลัง หากมีปัญญา มีความรอบรู้ ก็แบ่งปันแจกจ่ายความรู้ ทำให้มีความสุข แล้วนั่ง

มองรอยยิ้มของเขา เขาจะเห็นว่าเราดีกับเขาหรือไม่ไม่สำคัญความดีแท้เก็บไว้ในใจ เพียงเราเห็นสิ่งนี้ชัดเจนเพียงคนเดียวก็

เพียงพอ

4.อยู่กับตนเองให้เป็น อยู่กับความเงียบให้ได้ แล้วสติปัญญาจะงอกงาม เหงาบ่อยเกินไปก็ไม่ได้ เสพสื่อส่งสารตลอดเวลาก็

ไม่ดี รู้จักนิ่ง รู้จักวาง รู้จักความว่าง รู้จักผ่อนคลายกับลมหายใจ เสมือนเติมพื้นที่ว่างให้ชีวิต บ้านหนึ่งหลังแสนสวยงาม มี

แต่ข้าวของราคาแพงเต็มบ้าน แต่ไม่มีที่วางให้เดินจะมีประโยชน์อะไร ชีวิตที่ดี ชีวิตที่สุข ใช่ว่าต้องทำอะไรๆ อยู่ตลอดเวลา

5.กินน้อย ใช้น้อย กินดีมีสุข กินไม่ดีก็สุข อยู่หรูหราก็ได้ อยู่ลำบากก็สบาย อย่าให้ชีวิตมีเงื่อนไขจำกัด ตีบตัน รู้จักพากาย

ใจเปิดกว้างเห็นโลก มีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมดา และมีความสามารถในการอยู่ได้ทุกที่ ค่ำไหนนอนนั่น จะเป็น

พระราชวังหรือกระท่อมหลังน้อยหาใช่สิ่งกั้นขวางสภาวธรรมสุข เป็นคนจนก็มีความสุขได้ เป็นคนรวยก็มีความสุขได้

รวยจนเป็นคนเป็นเพื่อนพี่น้องร่วมโลกร่วมยุคสมัย อย่าฝากความสุขไว้กับชื่อเสียงเงินทองวัตถุ เป็นคนจนก็อย่ายึด

เป็นคนรวยก็อย่ายึดเงิน ทั้งรวยจนสมควรมุ่งสุ่อิสรชนเท่าเทียม

6.ดอกไม้สวยงามมีอยู่ทุกที่ เสียงนกร้องขับขานตำนานชีวิตท้องทะเลอยู่คู่ฟ้า มีหมู่เมฆอิงอาศัย ดวงตะวันกับดวงจันทร์

เป็นเพื่อนรักศักดิ์ศรีเท่าเทียม มีเพียงมนุษย์ช่างเปรียบเทียบชอบแปะป้ายตั้งราคาความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อแปะป้ายให้ตนเอง

ต้อยต่ำ ความลำพองเกิดขึ้นเมื่อแปะป้ายให้ตัวเองล้ำเลิศ แปลกแต่จริง มนุษย์เอ๋ย เหตุใดจึงเฝ้าตัดสิน ตีราคาทุกสรรพสิ่ง ใน

เมื่อจักรวาลยังยืนยันหนักแน่น หากขาดต้นหญ้าน้อย จักรวาลอย่างฉันจะมีความสมบูรณ์ได้อย่างไร

7.อ่อนน้อมถ่อมตน อายุยืนยาวและมีความสุข อ่อนน้อมถ่อมตน แม้อายุสั้นแต่ก็มีความสุข ความยืนนานของอายุมิได้วัด

คุณภาพของชีวิต เราอาจมีอายุสั้นแล้วลาจากโลกอย่างสวยงาม ก็ยังดีกว่ามีอายุยืน ทว่ามีชีวิตที่น่าเกลียด ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ทำชีวิตของเราสกปรก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ชีวิตจะค่อยๆใสสะอาด ความสะอาดของใจนี้

มิได้ทำเพื่อใคร มิได้ทำเพื่อให้ผู้คนสรรเสริญ แต่ทำเพื่อต้นทางแห่งความสุขของเราเองหนทางเกิด เราเกิดมาแล้ว หนทาง

ใช้ชีวิต เรายังไม่บรรลุในจุดหมายเที่ยงแท้ แท้จริง สูงสุด เราต่างเกิดมาเพื่อชำระใจให้สว่างไสว ไม่ต่างจากพระจันทร์เต็ม

ดวงในคืนดาวดับ

8.ขอทุกท่านจงมองให้ลึก และตัดสินใจที่จะมีความสุขในชีวิตได้แล้ว ขอทุกท่านจงมองให้ลึก เพื่อมองเห็นหนทางสุขแท้

สุขแท้คือสิ่งงดงาม อยู่ใกล้ ไม่ไกล ข้างในจิตใจอันเมตตากรุณาของท่านเองหาความเมตตาให้พบ ปัญญาจะงอกงาม

ปัญญาและเมตตาคือตัวตนของความสุขที่แท้จริง

ขอทุกท่านเพื่อขยับขยายความเมตตา ขยับขยายปัญญา ลด ละ ชำระอัตตาตัวตน แล้วชีวิตจักเบา สบาย สว่าง สงบเย็น

นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 541 ปีที่ 23 เมษายน 2564

7 October 2564

By STY/Lib

Views, 2417

 

Preset Colors