02 149 5555 ถึง 60

 

สำรวจสุขภาพใจบุคลากรทางสาธารณสุข

OUR MEDICAL STAFF สำรวจสุขภาพใจบุคลากรทางสาธารณสุข

นายแพทย์วรตม์อธิบายว่า เนื่องจากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน Metal Health Check-in ไม่ได้มีระบุเพื่อแยกกลุ่มประชากร เช่น อายุ เพศ อาชีพ แต่มีการเก็บแยกในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และอสม. จึงทำให้เห็นว่าวิกฤติโควิดที่ผ่านมาส่งผลต่อสภาพจิตใจของกลุ่มนี้อย่างไรบ้าง

“ที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์และ อสม.มีความเครียด เสี่ยงซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย โดยเครียดสะสมแบบคงที่มาโดยตลอด แต่เริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน

“ส่วนบุคลากรทางการแพทย์และอสม. ที่ระบุว่าตนเองรู้สึกเหนื่อยล้าหมดไฟ ในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ร้อยละ 14.6 จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 10 แบบค่อนข้างทรงตัวมาตลอดตั้งแต่ต้นปี

“ตัวเลขนี้สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหน้างานว่า ณ ขณะนี้ระบบสาธารณสุขรองรับบริการมากที่สุดเท่าที่จะจัดสรรได้และค่อนข้างจะตึงมือแล้ว”

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับข่าวการปิดแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลสำคัญในกรุงเทพฯและการระดมบุคลากรทางการแพทย์จากต่างจังหวัดเข้ามาช่วยงานที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้

WHAT HOTLINE TELLS US วิเคราะห์จากสถิติของสายด่วน 1323

ก่อนและหลังโควิดระบาด คนไทยต้องการความช่วยเหลือและคำปรึกษาทางใจผ่านสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิตมากน้อยเพียงใด

นายแพทย์วรตม์อธิบายว่า ก่อนวิกฤติโควิดในปี พ.ศ.2562 สายให้ข้อมูลมีประมาณ 41,000 ครั้ง สายให้คำปรึกษามีประมาณ 87,000 ครั้ง ขณะที่หลังวิกฤติโควิดปี พ.ศ.2563 สายให้ข้อมูลมีประมาณ 54,000 ครั้ง สายให้คำปรึกษามีประมาณ 110,000 ครั้ง

“ส่วนตัวเลขปีนี้ เรายังไม่สามารถสรุปทั้งปีได้เพราะยังไม่สิ้นปี แต่มีข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน สายให้ข้อมูลมีประมาณ 16,000 ครั้ง สายให้คำปรึกษา 69,000 ครั้ง

“การที่ปีนี้แม้ผ่านมาเพียงครึ่งปี แต่ตัวเลขสายให้คำปรึกษาเพิ่มสูงขึ้นเกินตัวเลขครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ คนรู้สึกเครียดมากขึ้นมีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงบริการได้มากขึ้น มีการเปิดคู่สายรองรับบริการได้มากขึ้น”

5 STEPS เสริมกำลังใจวัยทำงานสู้โควิด

นายแพทย์จุมภฏแนะนำ 5 วิธีเสริมกำลังใจให้คนวัยทำงานที่กำลังประสบปัญหาด้านการทำงาน เช่น ต้องรับภาระงานมากขึ้น หรืออีกด้านหนึ่งคือถูกเลิกจ้าง ให้กลับมามีกำลังใจ ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ ดังนี้

ตั้งสติ เพื่อให้ตนเองมีกำลังใจที่เข็มแข็ง เมื่อวิกฤติเข้ามาในชีวิตการมีสติจะทำให้รับมือกับสถานการณ์โดยไม่ท้อใจหรือหมดหวัง

กล้าเผชิญกับปัญหาที่เข้ามา โดยตั้งใจปรับเปลี่ยนตัวเองและปรับใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เข้ามาให้ดีขึ้น

พัฒนาตนเอง โดยสำรวจความสามารถของตนเอง เรียนรู้และฝึกฝนรวมทั้งหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ

หมั่นสร้างพลังใจให้ตนเอง ถ้ามีกำลังใจแล้ว ย่อมสามารถลุกขึ้นมาสู้กับทุกๆบททดสอบที่ผ่านเข้ามา

ส่งผลต่อพลังใจให้ผู้อื่น หลังจากผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปแล้ว เราจะกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยการบอกเล่าวิธีแก้ปัญหา เพื่อให้คนที่เผชิญปัญหามีกำลังใจ และการแบ่งปันเช่นนี้จะสร้างความอิ่มใจให้ตนเองได้เช่นกัน

4 EASY TIPS หยุดเครียดยุคโควิด

นายแพทย์วรตม์แนะนำวิธีหยุดเครียดที่สามารถทำตามได้ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

วิเคราะห์ตัวเอง หาที่มาของความเครียดและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

เปิดรับข่าวสารอย่างพอดี ขอแนะนำให้ใช้โซเซียลมีเดียหรือรับข่าวสารอื่นๆในเวลาจำกัด ไม่เกินวันละ 30 นาที

พูดคุยกับคนใกล้ตัว ปรึกษาคนใกล้ตัว เช่น ครอบครัว คนรัก เพื่อน หากคนรอบข้างบอกหรือเตือนว่าเราเครียด กังวล หรือ มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปก็ควรจะรับฟัง

ในกรณีที่รู้สึกว่าเจอปัญหาหนัก ให้ปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

4 WAYS TO ACCESS อัพเดตช่องทางรับคำปรึกษา

นายแพทย์วรตม์อธิบายว่า ในกรณีที่รู้สึกเครียด วิตกกังวล ต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อได้ในหลากหลายช่องทาง ดังนี้

สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร.1323

Facebook เข้าไปที่แฟนเพจ 1323 ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต โดยส่งข้อความในอินบ็อกซ์ แล้วแจ้งเบอร์โทร . เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาติดต่อกลับได้

Line เข้าไปที่ Line Official:คุยกัน Khuikum มีแบบประเมินความเครียด บริการฝากเบอร์โทร.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาติดต่อกลับได้ ตามวันและเวลาที่สะดวก และ@1323FORTHAI ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชน ในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้แยกกักตัวที่บ้านกักตัวในชุมชน และผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากวิกฤติการแพร่ระบาด

Application อื่นๆ เข้าไปที่ Google Play Store หรือ App Store ค้นหาชื่อแอพพลิเคชั่น Sabaijai เพื่อทำแบบประเมินป้องกันการฆ่าตัวตายและแอพพลิเคชั่น Sati ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยรับฟังแบบ Deep Listening ให้ความใส่ใจและไม่ตัดสิน

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 23 ฉบับที่ 550 1 กันยายน 2564

28 October 2564

By STY/Lib

Views, 1548

 

Preset Colors