เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

บริการ e-Reports

อัตราการฆ่าตัวตาย

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย รายต่อแสนประชากร English

โรคซึมเศร้า

ระบบรายงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคซึมเศร้า ...

Suicide

ระบบรายงาน ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ ...

ภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ

ระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ...

Caretransition

ศูนย์ติดตามผู้ป่วยโรคจิต (F20-F29) ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (SMI-V) ...

SINAP

ระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ ...

เครือข่ายด้านพัฒนาการเด็ก

ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านพัฒนาการเด็ก ...

รายงานผู้ป่วยมารับบริการ

รายงานผู้ป่วยมารับบริการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต แยกตามโรค คลิกที่นี่ครับ...

การบริการด้านสุขภาพจิต

รายงานการบริการด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...

ทรัพยากรด้านสุขภาพจิต

รายงานทรัพยากรด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...

ทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต

ฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการในภาพรวมกรมสุขภาพจิต...