02 149 5555 ถึง 60

 

บริการ e-Reports

ข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย

ระบบรายงานการประเมินตนเองด้านสุขภาพจิตจาก Mental Health Checkin ...

การให้บริการด้านสุขภาพจิต

รายงานผู้ป่วยมารับบริการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช

รายงานผู้ป่วยมารับบริการตามโรคสำคัญด้านจิตเวช กรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่ครับ...

ระบบรายงานข้อมูลระยะเวลาให้บริการฯ

ระบบรายงานข้อมูลระยะเวลาให้บริการ ผู้ป่วยจิตเวช กรมสุขภาพจิต...

ระบบบัญชีข้อมูลกรมสุขภาพจิต

ระบบบัญชีข้อมูลกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข...

ระบบรายงาน โรคซึมเศร้า

ระบบรายงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคซึมเศร้า ...

อัตราการฆ่าตัวตาย

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย รายต่อแสนประชากร

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...

SINAP

ระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ ...

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการในภาพรวมกรมสุขภาพจิต...

ทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต

ฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...


Preset Colors