02 149 5555 ถึง 60

 

ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

 View in Google Map

โรงพยาบาลสวนปรุง

ที่ตั้ง 131 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 0 53 90 8500

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ที่ตั้ง 196 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ 053 908 300

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ที่ตั้ง 2 หมู่ 4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์ 056 219 444

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

โรงพยาบาลศรีธัญญา

47 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-528-7800

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

สถาบันกัลยาณราชนครินทร์

ที่ตั้ง 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ 2 441 6100

ดูรายละเอียดการให้บริการ

Views Google Map

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ที่ตั้ง 289 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ 077-916500

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ที่ตั้ง เลขที่ 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ 077-312179

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

ที่ตั้ง 472 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ 074 317 400

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ที่ตั้ง 440 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ 042 814 895

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ที่ตั้ง 210 หมู่ 11 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ 042-539000

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ที่ตั้ง 169 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043 209 999

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ตั้ง 282 หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0-4391-0770-1

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ที่ตั้ง 212 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 045-352555

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

86, ถนนช้างเผือก, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา, 30000

โทรศัพท์ 044 233 999

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ที่ตั้ง 176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ 037 262 998

ดูรายละเอียดการให้บริการ

Views Google Map

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ที่ตั้ง 61 ซอยเทศบาล19 ต.ปากน้ำ ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-528-7800

ดูรายละเอียดการให้บริการ

Views Google Map

สถาบันราชานุกูล

ที่ตั้ง 4737 แขวงดินแดง ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 064 054 1930

ดูรายละเอียดตารางการให้บริการ

Views Google Map

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ที่ตั้ง 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-442-2500

ดูรายละเอียดการให้บริการ

Views Google Map

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 02-442-2500

ดูรายละเอียดการให้บริการ

Views Google Map

​​​​​​​
เลือกหน่วยงาน:
วัน/เวลาเปิดให้บริการ:  จันทร์   อังคาร   พุธ   พฤหัสบดี
ศุกร์   เสาร์   อาทิตย์

Preset Colors