เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2566

นายอนุทิน ชาญวีรกูล มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

กรมสุขภาพจิต มีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

สาร THC ในกัญชาอาจทำให้เกิดอาการทางจิตได้

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ระบบจองคิวโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต

1.png  โรงพยาบาลศรีธัญญา

47 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2.png  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

75/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

3.png  สถาบันราชานุกูล

4737 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1.png  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

4.png  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

61 ซ.เทศบาล19 ถ.สุขุมวิท อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 10270

1.png  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

23 ม.8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

2.png  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

86 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

3.png  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

210 ม.11 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

4.png  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

3.png  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

169 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

1.png  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

282 ม.15 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

2.png  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

440 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

2.png  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

176 ม.3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

4.png  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

2 ม.4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 6013

1.png  โรงพยาบาลสวนปรุง

131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

2.png  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3.png  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

472 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

4.png  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

289 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

1.png  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

289 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

2.png  โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65220