02 149 5555 ถึง 60

 

ระบบจองคิวโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต

1.png  โรงพยาบาลศรีธัญญา

47 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2.png  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

75/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

3.png  สถาบันราชานุกูล

4737 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1.png  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

4.png  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

61 ซ.เทศบาล19 ถ.สุขุมวิท อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 10270

1.png  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

23 ม.8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

2.png  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

86 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

3.png  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

210 ม.11 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

4.png  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

3.png  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

169 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

1.png  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

282 ม.15 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

2.png  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

440 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

2.png  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

176 ม.3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

4.png  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

2 ม.4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 6013

1.png  โรงพยาบาลสวนปรุง

131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

2.png  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

3.png  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

472 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

4.png  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

289 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

1.png  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

289 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

2.png  โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65220

Preset Colors