ข่าวแจกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับสถาณการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
iTem Description View
 กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอ“ก้าวแรก” นำเสนอความรู้สึก ความเชื่อ ความคิด และประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในช่วงแรกของการกระจายวัคซีนทั่วประเทศไทย 4
 กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอแนะนำการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนามในรูปแบบ self-orientation เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีของผู้ป่วยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 14
 กรมสุขภาพจิตร่วมกับ สสส. จัดเวทีหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน “สร้างสุข-ลดทุกข์ กลุ่มแรงงานในระบบ” พร้อมให้ความสำคัญการดูแลด้านสุขภาพจิตต่อกลุ่มแรงงานในระบบภายใต้วิกฤติการจ้างงานยุคโควิด 19 107
 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล บูรณาการทางวิชาการสื่อสารแรงงานข้ามชาติ เพื่อลดปัญหาสังคมจากการระบาดโควิด 19 320
 กรมสุขภาพจิต จับมือ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมเสริมศักยภาพของระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อรองรับผลกระทบด้านจิตใจจากสถานการณ์โควิด-19 และการเข้าถึงบริการของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 109
 กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย พร้อมส่งต่อ วัคซีนใจ ฉีดได้ไม่ต้องรอ ขยายผลจาก 1,120 ชุมชน ครบทุกตำบล 191
 กรมสุขภาพจิต ผนึกกำลัง เอไอเอส เดินหน้าต่อโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” ในวัน Safer Internet Day ร่วม MOU เตรียมพัฒนาแบบเรียนออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัล ให้คนไทยใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 136
 กรมสุขภาพจิต เดินหน้ากระตุ้นวัคซีนใจและพลังอึดฮึดสู้ รับมือความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตจากวิกฤตโควิด 19 ระลอกใหม่ 155
 กรมสุขภาพจิต จับมือ บอทน้อยกรุ๊ป พัฒนาระบบแชทบอทเพื่อการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 146
 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกภาวะซึมเศร้าจากเสียงพูด เพิ่มศักยภาพการให้การปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 87
 กรมสุขภาพจิต เชื่อมั่นมาตรการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจากผลกระทบโควิด 19 ขยายผลจากมติคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติเพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิตไปยังทุกภาคส่วน 466
 กรมสุขภาพจิต แนะสังคมไทยพัฒนาจิตใจ ด้วย “วินัย -สุขนิสัย ” ป้องภัยโควิด 19 307
 กรมสุขภาพจิต ส่งทีมรถโมบายคลายเครียดลงพื้นที่ชลบุรีและสมุทรปราการ เร่งเยียวยาจิตใจให้ประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์โควิด 19 306
 กรมสุขภาพจิต แนะผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว ช่วยกันดูแลให้กำลังใจ และระวังอย่าขาดยา 281
 กรมสุขภาพจิต มอบ “วัคซีนใจ”เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเพื่อป้องกัน COVID-19 พร้อมเชื่อมั่นพลัง อึด ฮึด สู้ของคนไทยจะทำให้ผ่านสถานการณ์ ไปได้ 315
 กรมสุขภาพจิต กระตุ้นประชาชนไม่ท้อถอยแม้กลับมาพบผู้ป่วยอีกครั้ง ใช้พลังใจและความรู้ในการดูแลตัวเองช่วยกันปกป้องประเทศร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขและ อสม. 360
 กรมสุขภาพจิต ชี้ “ระยองโมเดล” ต้นแบบจัดการปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตจากโควิด-19 ยึดหลัก อึด ฮึด สู้ พร้อมจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตด้านสุขภาพจิต “Boost Up @ Rayong” เพื่อส่งกำลังใจ และสะท้อนภาพความเข้มแข็งไม่ท้อถอยของ ชาวระยอง 498
 กรมสุขภาพจิต เปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิต ชีวิตวิถีใหม่ “MCATT: New normal ERA” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของทีม MCATT 2542
 กรมสุขภาพจิต เตรียมส่งทีมเยียวยาจิตใจบุคลากรการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาล พร้อมเน้นย้ำผู้ปกครองต้องสอนจิตสำนึกลูกหลานให้ต่อต้านความรุนแรง 836
 กรมสุขภาพจิต ลงนามร่วมมือ ม.มหิดล พัฒนาระบบออนไลน์ในการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน ยุค 4.0 ผ่านระบบแช็ตบอต (Chatbot) และเทคโนโลยีเอไอ (AI) ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที 1383
 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ JOOX และ UNICEF Thailand สร้างโปรเจกต์สุดพิเศษแห่งปี “The Sound of Happiness” เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กและวัยรุ่นไทยผ่านคอนเทนต์บันเทิงหลากรูปแบบตลอดปี 249
 กรมสุขภาพจิตกระตุ้นประชาชนให้ช่วยกันตระหนักแต่ไม่ตระหนก ให้สถานการณ์ในพื้นที่สุขุมวิทและจังหวัดระยองเป็น 1 ในสัญญาณเตือนในการดูแลตนเองและครอบครัวในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด -19 อยู่ทั่วโลก 627
 กรมสุขภาพจิต จัดรณรงค์เพื่อสื่อสารต้านความเครียดแก่ประชาชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในแคมเปญ "เช็คอิน (Check in) ...สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ" 739
 กรมสุขภาพจิต เปิดแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชี้การดำเนินงานเชิงรุกด้านสุขภาพจิตจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญหลังจากนี้ 15038
 กรมสุขภาพจิต ปรับระดับการเฝ้าระวังและเดินหน้าจัดการปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างเข้มข้น พร้อมแสดงความห่วงใยต่อจิตใจของพี่น้องประชาชนไทยทุกคน 1318
 กรมสุขภาพจิตแนะประชาชนดึงพลัง อึด ฮึด สู้ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 1272
 กรมสุขภาพจิต ชี้แจงข้อสังเกต กรณีบทความการรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย โดยคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยคนจนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลง 1477
 กรมสุขภาพจิตเผยผลสำรวจความสุขครอบครัวไทย พบส่วนใหญ่ยังรู้สึกเป็นสุข มีความหวัง พร้อมเปิดตัว ‘บ้าน-พลัง-ใจ’ ช่วยครอบครัวไทยสู้ภัยโควิด 1660
 กรมสุขภาพจิต แนะลูกหลานดูแลใจผู้สูงวัย ในช่วงวิกฤตโควิด-19 2052
 กรมสุขภาพจิต แนะใช้ช่วงการระบาดของโควิด-19 และงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นจุดเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มระยะยาว 433
 ผลการสำรวจ ความสุขของครอบครัวไทยในช่วงการระบาดของไวรัวโควิด-19 2675
 กรมสุขภาพจิต ชี้สามัคคีคือพลัง ชูนโยบาย “อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน” 798
 กรมสุขภาพจิต แนะผู้ป่วยจิตเวช อย่าขาดยา ระหว่างกักตนเองเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน 1072
 กรมสุขภาพจิต แนะประชาชนช่วยกันสร้างระบบนิเวศเชิงบวกของโซเชียลมีเดีย 439
 กรมสุขภาพจิต แนะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส พ่อแม่ช่วยลูกสร้างสำนึกต่อสังคมและสังคมสมานฉันท์ตั้งแต่เด็ก 278
 กรมสุขภาพจิตชี้ คนไทยมีส่วนร่วมก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 นี้ด้วยการมีสำนึกต่อสังคมและสังคมสมานฉันท์ 2284
 กรมสุขภาพจิต แนะสถานศึกษาและสถานที่ทำงานลดการใช้ COVID-19 เป็นเรื่องกลั่นแกล้งหรือกีดกัน 302