02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

รายละเอียด E-Books เรื่อง: ชุดความรู้และแนวทางปฏิบัติ : การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจิตเภท

เจ้าของ/ผู้ผลิต: ศรีธัญญาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรม

ชื่อเรื่อง/Title: ชุดความรู้และแนวทางปฏิบัติ : การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจิตเภท

จำนวนหน้า: 340 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: ZIP

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf):

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip): 4.74MB

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 5177 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 4626 ครั้ง

Preset Colors