02 149 5555 ถึง 60

รายละเอียด E-Books เรื่อง: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

เจ้าของ/ผู้ผลิต: สำนักงาน ก.พ.

ชื่อเรื่อง/Title: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

จำนวนหน้า: 65 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: PDF

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf):

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip): 32.3MB

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 4723 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 3363 ครั้ง

Preset Colors