02 149 5555 ถึง 60

รายละเอียด E-Books เรื่อง: แนวทางการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากรและบทสรุป

เจ้าของ/ผู้ผลิต: กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อเรื่อง/Title: แนวทางการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากรและบทสรุป

จำนวนหน้า: 84 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: ZIP

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf): -

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip): 1.10MB

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 1835 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 1487 ครั้ง

Preset Colors