02 149 5555 ถึง 60

รายละเอียด E-Books เรื่อง: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

เจ้าของ/ผู้ผลิต: กรมสุขภาพจิต

ชื่อเรื่อง/Title: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

จำนวนหน้า: 44 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: ZIP

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf): -

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip): 1.65 MB

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 1912 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 1582 ครั้ง

Preset Colors