02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

รายละเอียด E-Books เรื่อง: แผนกลยุทธ์ฯและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

เจ้าของ/ผู้ผลิต: กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อเรื่อง/Title: แผนกลยุทธ์ฯและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

จำนวนหน้า: 14 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: PDF

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf): 5.48MB

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip): -

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 1736 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 1539 ครั้ง

Preset Colors