02 149 5555 ถึง 60

รายละเอียด E-Books เรื่อง: ถอดความการบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เจ้าของ/ผู้ผลิต: กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อเรื่อง/Title: ถอดความการบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

จำนวนหน้า: 0 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: PDF

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf): -

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip): -

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 1786 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 1432 ครั้ง

Preset Colors