02 149 5555 ถึง 60

รายละเอียด E-Books เรื่อง: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

เจ้าของ/ผู้ผลิต: กองคลัง

ชื่อเรื่อง/Title: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

จำนวนหน้า: 15 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: PDF

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf): 542 KB

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip):

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 933 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 554 ครั้ง

Preset Colors