02 149 5555 ถึง 60

รายละเอียด E-Books เรื่อง: องค์ความรู้เรื่อง สนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย NCDs

เจ้าของ/ผู้ผลิต: กรมสุขภาพจิต

ชื่อเรื่อง/Title: องค์ความรู้เรื่อง สนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย NCDs

จำนวนหน้า: 102 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: PDF

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf): 8.16 MB

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip):

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 1237 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 759 ครั้ง

Preset Colors