02 149 5555 ถึง 60

รายละเอียด E-Books เรื่อง: Work Flow กระบวนการทำงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องทุจริต (เรื่องลับ)

เจ้าของ/ผู้ผลิต: กรมสุขภาพจิต

ชื่อเรื่อง/Title: Work Flow กระบวนการทำงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องทุจริต (เรื่องลับ)

จำนวนหน้า: 1 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: PDF

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf): 560KB

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip): 560KB

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 745 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 398 ครั้ง

Preset Colors