02 149 5555 ถึง 60

รายละเอียด E-Books เรื่อง: ประกาศกรมสุขภาพจิต ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561

เจ้าของ/ผู้ผลิต: กรมสุขภาพจิต

ชื่อเรื่อง/Title: ประกาศกรมสุขภาพจิต ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561

จำนวนหน้า: 1 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: PDF

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf): 71KB

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip): 71KB

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 636 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 399 ครั้ง

Preset Colors