02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

รายละเอียด E-Books เรื่อง: คำแนะนำสำหรับประชาชน เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก

เจ้าของ/ผู้ผลิต: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อเรื่อง/Title: คำแนะนำสำหรับประชาชน เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก

จำนวนหน้า: 34 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: PDF

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf): 1.5MB

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip): 1.36MB

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 2807 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 2389 ครั้ง

Preset Colors