02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  เกษียณอายุเกี่ยวข้องกับ ก.พ.7 อย่างไร?

คำตอบ

วัน เดือน ปีเกิด ที่ลงไว้ใน ก.พ.7 ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณและควบคุมเกษียณอาย

 

Preset Colors