02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  นายชิด เกิดเมื่อ 5 เม.ย.2489 จะมีอายุครบ 60 ปีเมื่อใด และต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันใด?

คำตอบ

อายุครบ 60 ปี เมื่อ 4 เมษายน 2549 และต้องพ้นจากราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2549

 

Preset Colors