02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งไปแล้ว ตามแนวทาง ว 11/2546 หรือ ว 6/2547 หากข้าราชการดังกล่าวจะประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้นอีก 1 ระดับในสายงานเดิม จำเป็นต้องให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำใหม่หรือไม่?

คำตอบ

ไม่ต้อง ถ้าเป็นการนับระยะเวลาต่อเนื่อง และเวลาขั้นต่ำเพียงพอสำหรับเลื่อนอีก 1 ระดับ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนสายงานก็ต้องพิจารณาเวลาขั้นต่ำใหม

 

Preset Colors