เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

คำตอบ

การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการฝึกอบรมให้นับเวลาเดินทางตั้งแต่เวลาเดินทางออกจากสถานที่อยู่/ที่พัก/หรือสถานที่ปฏิบัติราชการถึงเวลาเริ่มการฝึกอบรม ได้กี่ชั่วโมงนำมารวมกับการนับเวลาในการเดินทางตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการฝึกอบรมจนถึงเดินทางกลับถึงสถานที่อยู่/ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 24 ชั่วโมงถือเป็น 1 วัน เศษที่เกิน12 ชั่วโมงถือนับเป็นอีก 1 วัน
แหล่งอ้างอิง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545