เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  ฌกส. คืออะไร?

คำตอบ

การฌาปณกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรียกย่อๆ ว่า “ ฌกส ” เป็นหน่วยงานสวัสดิการที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องค่าจัดการศพ รวมถึงช่วยเหลือครอบครัวเมื่อมีเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต”