เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  ข้าราชการบรรจุใหม่มีสิทธิลาอุปสมบทได้หรือไม่?

คำตอบ

ข้าราชการที่เพิ่งบรรจุใหม่สามารถขออนุญาตลาอุปสมบทได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะอนุญาตการลาหรือไม่ โดยหากรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินเดือนระหว่างลาด้วย แต่หากรับราชการมาแล้วไม่ถึง 12 เดือน ก็จะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา จึงเป็นผลให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ไม่พึงขอลาอุปสมบทในช่วงปีแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ