02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  หลังจากลงทะเบียน ณ สถานพยาบาลแล้ว สามารถใช้บริการโครงการจ่ายตรงได้เลยหรือไม่?

คำตอบ: สามารถใช้บริการโครงการจ่ายตรงได้หลังจากลงทะเบียนกับสถานพยาบาลแล้ว 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานพยาบาลด้วย

 

Preset Colors