02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ผู้มีสิทธิและครอบครัวสามารถเข้ารับการรักษาได้ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก หรือไม่?

คำตอบ: สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

 

Preset Colors