เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  แพทย์นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต หากประสงค์จะขอรับทุนจากกรมสุขภาพจิต เพื่อไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ หรือจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จะต้องดำเนินการอย่างไร?

คำตอบ

แพทย์ที่จะขอรับทุนไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จะต้องเป็นแพทย์ที่อยู่ในสังกัด กรมสุขภาพจิตเท่านั้น ดังนั้น แพทย์ที่ประสงค์ขอรับทุน จะต้องดำเนินการดังนี้
      1. กรณีเป็นแพทย์สังกัดหน่วยงานอื่น จะต้องโอนมารับราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      2. กรณีเป็นแพทย์อิสระ จะต้องยื่นความประสงค์ขอบรรจุเป็นข้าราชการ หรือ ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต
โดยทั้งข้อ 1 และข้อ 2 กรมสุขภาพจิตจะต้องมีตำแหน่งว่างรับโอนหรือบรรจุหรื่อ บรรจุกลับ