02 149 5555 ถึง 60

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสุขภาพจิต 1,020  166 
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสุขภาพจิต 2,582  229 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมสุขภาพจิต 2,867  338 

 

Preset Colors