เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

iTem url
 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 สถาบันราชานุกูล
 โรงพยาบาลศรีธัญญา
 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
 โรงพยาบาลสวนปรุง
 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา