02 149 5555 ถึง 60

 

4 ความเชื่อผิดๆ ทำวัยรุ่นสูบ “บุหรี่ไฟฟ้า” งานวิจัยย้ำชัดไม่ช่วยลดสูบ

4 ความเชื่อผิดๆ ทำวัยรุ่นสูบ “บุหรี่ไฟฟ้า” งานวิจัยย้ำชัดไม่ช่วยลดสูบ

เผยแพร่: 1 ต.ค. 2561 13:02 ปรับปรุง: 1 ต.ค. 2561 15:41 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศจย.เผยผลวิจัยหลายชิ้นพบ “บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่ช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น แต่เพิ่มปริมาณและความถี่ในการสูบบุหรี่ ห่วงสถานการณ์รุนแรงขึ้นทั้งไทยและต่างประเทศ พบ 4 ความเชื่อผิดๆ ทำวัยรุ่นฮิตสูบ

พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผู้จัดการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ขณะนี้อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ อย่างสหรัฐอเมริกามีข้อมูลการสำรวจ National Youth Tobacco Survey (NYTS) พ.ศ. 2561 พบว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียนมัธยมปลาย พุ่งสูงขึ้นกว่า 75% เมื่อเทียบกับการสำรวจปี 2560 สอดรับกับยอดจำหน่าย “บุหรี่ไฟฟ้าชนิดใหม่” พุ่งสูงกว่า 132% ตลอดเวลา 5 ปีนับแต่ปี 2555-2560 ส่วนประเทศไทยพบกลุ่มวัยรุ่นในเขตเมือง มีอัตราสูบเพิ่มสูงขึ้น จากผลสำรวจพฤติกรรมบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนในไทย พ.ศ.2560 โดย ผศ.ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ติดตามกลุ่ม นักเรียนมัธยมปลาย เขตกรุงเทพฯ จำนวน 945 คน พบว่า 30.5% สูบบุหรี่ไฟฟ้า จากความเชื่อผิด 4 ข้อ ที่เชื่อว่า 1. มีกลิ่นหอม 2. ปลอดภัย 3. ทันสมัย และ 4. ทำให้ไม่เสพติด ส่วนกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 1,155 คน พบ 61% สูบบุหรี่ไฟฟ้า

พญ.เริงฤดี กล่าวว่า ขณะที่งานวิจัยล่าสุดของ พญ.คริสเตน ดับเบิลยู โบลด์ (Dr. Krysten W. Bold) และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเยล (Yale) สหรัฐอเมริกา ศึกษากลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมจำนวน 808 คน เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ต่อเนื่องยาว 3 ปี ผลศึกษาชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่น นำไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีการสูบบุหรี่ธรรมดาสูงกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึง 7 เท่าในปีถัดไป ในทางกลับกันไม่พบวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ธรรมดาจะเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยผลการศึกษาหลายชิ้นที่ผ่านมาพบว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องมือช่วยเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่น อีกทั้งยังพบว่า อัตราสูบบุหรี่ ปริมาณ และความถี่ในการสูบของกลุ่มวัยรุ่นสูงขึ้นในแต่ละปีที่ทำการศึกษา สถานการณ์ดังกล่าวทำให้หลายหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา กังวลจนออกมาเตือนถึงการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

“นอกจากนี้ Dr.Jonathan D. Klein คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยด์ แห่งชิคาโก (Illinois at Chicago) ประกาศเตือนถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้า เพราะพบว่า สารพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าทำลายการเจริญของปอด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบไหลเวียนเลือด โรคหัวใจ และโรคติดเชื้อ ทั้งเตือนว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่ทำให้เสพติด ทำให้ผู้เสพต้องเพิ่มปริมาณการสูบถี่มาก ขึ้นๆ ในหลายๆ งานวิจัยชี้ชัดอีกว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดา” พญ.เริงฤดี กล่าว

2 October 2561

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet

Views, 3397

 

Preset Colors