02 149 5555 ถึง 60

 

ชี้ต้นตอ”โรคพาร์กินสัน” เซลล์ประสาทเสื่อม-พันธุกรรม-ยาฆ่าแมลง

ชี้ต้นตอ”โรคพาร์กินสัน” เซลล์ประสาทเสื่อม-พันธุกรรม-ยาฆ่าแมลง

มักพบในวัย 60 อัพ ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด มีแต่ใช้ยาและผ่าตัด

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคพาร์กินสัน เกิดจากความผิดปกติของกลุ่มเซลล์ประสาทที่ผลิตสารโดปามีน ควบคุมการเคลื่อนไหว มักเกิดในผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี ระยะแรกผู้ป่วยอาจมีอาการไม่มากนัก เช่น ปลายนิ้วสั่น พูดเสียงเบาลง เดินไม่แกว่งแขน หรือทำอะไรช้าลง แต่ภายหลังอาการจะเด่นชัดเจนขึ้น คือ สั่นบริเวณมือ แขน หรือขา คิดช้า พูดช้า เคลื่อนไหวช้า กล้ามเนื้อเกร็งที่แขน ขาหรือคอ เสียการทรงตัว เดินซอยเท้า ควบคุมการเดินไม่ได้ เป็นต้น

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมของกลุ่มเซลล์ประสาทในสมองไม่สามารถสร้างสารโดปามีน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทสั่งการของสมองในการควบคุมการเคลื่อนไหว พบว่ามีปัจจัยบางอย่างเกี่ยวข้องกับการเสื่อมของสมอง เช่น ปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีบางชนิด

พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวว่า สำหรับการรักษาโรคพาร์กินสันปัจจุบันมี 2 วิธีหลัก คือ 1.รักษาด้วยยา โดยใช้ยาที่เพิ่มสารตั้งต้นโดปามีนหรือทดแทนโดปามีน ซึ่งยามีฤทธิ์ช่วยลดอาการของโรคพาร์กินสันได้ดี 2.รักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันนอกจากอาการเคลื่อนไหวผิดปกติแล้วยังมีกลุ่มอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอีก เช่น ซึมเศร้า ประสาทหลอน กลืนอาหารลำบาก สำลักง่าย ท้องผูก หน้ามืดเวลาลุกยืน

ดังนั้น จึงควรปฏิบัติตัวเบื้องต้น ดังนี้ รับประทานอาหารที่มีกากใยเพื่อช่วยลดอาการท้องผูก ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ลดเกร็งและปรับการทรงตัวให้ดีขึ้น เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ รำไทเก็ก หรือเต้นแอโรบิก ฝึกเดิน ฝึกพูด ปรับบริเวณทางเดินหรือในห้องน้ำควรมีราวเกาะ และไม่วางของเกะกะทางเดิน แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ถอดใส่ง่าย เช่น กางเกง เอวยางยืด เป็นต้น

ทั้งนี้ สถาบันประสาทวิทยาได้เล็งเห็นความสำคัญของโรคพาร์กินสัน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจ เรื่องโรคพาร์กินสันและการรักษาในปัจจุบันและการใช้ชีวิตเมื่อเป็นโรคพาร์กินสันโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 26 ก.ค.62 ระหว่าง เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ โถงอาคารผู้ป่วยนอก บริเวณห้องยา ชั้น 1 สถาบันประสาทวิทยา กทม.

25 July 2562

ที่มา สยามรัฐ

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 1389

 

Preset Colors