เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตรณรงค์ป้องกัน ฆ่าตัวตาย

กรมสุขภาพจิตรณรงค์ป้องกัน ฆ่าตัวตาย

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวหลังเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย “หัวใจมีหู HEART WITH EARS” ซึ่งองค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 10 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ว่า

สถิติล่าสุดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในประเทศไทย ปี 2561-2562 ในปี 2561 รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 3.14 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ส่วนรอบ 6 เดือนหลัง ร้อยละ 3.18 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน และในปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 3.08 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน และส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 45 ปี โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 80.4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย พบเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ ร้อยละ 53.04 ปัญหาจากสุราร้อยละ 29 โรคทางกาย ร้อยละ 25.7 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 19 โรคทางจิต ร้อยละ 12 และโรคซึมเศร้า ร้อยละ 7.8 และพบว่า ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายจะไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำใน 1 ปี ถึงร้อยละ 94.27

นพ.พงศ์เกษม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กรมสุขภาพจิต ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะการสร้างทักษะพื้นฐานต่างๆ เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพจิตโดยรวมดีขึ้น เปิดใจรับฟังกันมากขึ้น ส่งผลไปยังเป้าหมายของการลดความสูญเสียจากการฆ่าตัวตายได้เป็นผลสำเร็จ.

12 กันยายน 2562

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Nitayaporn/Thongpet/Kanchana

Views,