02 149 5555 ถึง 60

 

ทำความรู้จัก ไซโคพาธ โรคบุคลิกภาพผิดปกติ

ทำความรู้จัก ไซโคพาธ โรคบุคลิกภาพผิดปกติ

ทำความรู้จัก "ไซโคพาธ" โรคบุคลิกภาพผิดปกติ ขาดความสำนึกผิดความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัว ขาดความยับยั้งชั่งใจ เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง

หลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้น กับคดีฆาตกรต่อเนื่อง 6 ศพ ที่สร้างความสะเทือนขวัญ กลายเป็น แจ๊ค เดอะ ริปเปอร์ ในสังคมไทยพร้อมกับ คำว่า “ไซโคพาธ” (Psychopaths) ได้กลายเป็นคำที่วินิจฉัยถึงอาการทางจิตของผู้ที่เป็นโรคนี้ (Psychopaths)

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุ “ไซโคพาธ” เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) โดยมีลักษณะ ขาดความเห็นใจผู้อื่น ขาดความสำนึกผิด ความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัว ขาดความยับยั้งชั่งใจ เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง

สาเหตุเกิดจาก ด้านทางกาย ด้วยมีความผิดปกติของสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนหน้า-ส่วนอะมิกดะลา ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง หรืออุบัติเหตุทางสมอง และพันธุกรรม

ด้านจิตใจและสังคม ด้วยถูกกระทำทารุณในวัยเด็ก ถูกเลี้ยงดูแบบละเลยเพิกเฉย

อาชญากรรมในครอบครัว ความแตกแยกในครอบครัว สภาพสังคมรอบตัวที่โหดร้าย

อาการแสดงของโรคนี้ จะมีลักษณะจิตใจที่แข็งกระด้าง

มีพฤติกรรมตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง โดยไม่สนใจผู้อื่นในสังคม

มีความผิดปกติทางอารมณ์ และความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคม

มักกระทำความรุนแรงซ้ำๆ และก่อให้เกิดอาชญากรรม

18 December 2562

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 16566

 

Preset Colors