เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สสส.เปิดตัวคู่มือดูแลตนเอง สู้! โควิด ไปด้วยกัน

สสส.เปิดตัวคู่มือดูแลตนเอง สู้! โควิด ไปด้วยกัน

สสส.ส่งต่อความรู้แบบเข้าใจง่าย แนะข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน วิธีการรักษา เทคนิคการดูแลตนเอง ลดปัจจัยเสี่ยงยั่งยืน

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ได้จัดทำคู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชนในการสู้กับโควิด- 19 ทั้งในรูปแบบชุดคู่มือ และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย ครอบคลุม

ทั้งการติดต่อของโรค ความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการป้องกันและรักษา เทคนิคการเลือกรับประทาน เลือกซื้อ การออกกำลังกาย  และการดูแลสภาพจิตใจ จนไปถึงข้อควรปฏบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน กรณีพักอาศัยเพียงลำพัง อยู่ร่วมกับคนในครอบครัว และกรณีอยู่ในอาคารชุด

คู่มือ สู้! โควิด ไปด้วยกัน นำเสนอรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย ประชาชนสามารถเข้าใจและรู้จักการติดต่อของโควิด-19 รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดการติดเชื้อรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ความเสี่ยงของเด็ก ผู้ป่วยโรคประจำตัว วิธีการป้องกันและรักษา หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นคู่มือที่จะนำพาให้ "สู้" กับวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

“ในสถานการณ์ที่โรคระบาดยังอยู่กับเราไปต่อเนื่อง ความเคร่งครัดในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการติดและแพร่เชื้อโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญ คู่มือฯ จะเป็นตัวช่วยให้ดำเนินชีวิตท่ามกลางการระบาดอย่างมีหลักยึด ขณะที่วิกฤตทำให้คนไทยเริ่มชินกับการต้องใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เมื่อออกไปข้างนอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ

รวมถึงการสร้างสุขนิสัย กินร้อน ช้อนหรือภาชนะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น และลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ บุหรี่  สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พฤติกรรมสุขภาวะเหล่านี้ จะกลายเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากโควิด-19 รวมถึงโรคติดต่ออื่น ๆ” ดร.ประกาศิต กล่าว... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/770014

21 เมษายน 2563

ที่มา เดลินิวส์

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views,