เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

6 ข้อ ต้องรู้ ดูแลจิตใจเด็ก-วัยรุ่น ช่วงโควิด

6 ข้อ ต้องรู้ ดูแลจิตใจเด็ก-วัยรุ่น ช่วงโควิด

6 สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำ เพื่อดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

.

.🤷‍♂️เปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความคิดความรู้สึกไม่ดี ให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

.

👩‍👧เด็กควรอยู่ใกล้ชิดผู้ปกครองให้มากที่สุด

.

🎨พยายามทำกิจวัตรประจำวันให้เหมือนเดิมที่สุด

.

📱มีข้อตกลงกติกาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงนี้อาจยืดหยุ่นเวลาเพราะจำเป็นสำหรับเด็กและวัยรุ่นในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน

.

🤳หลีกเลี่ยงการพูดถึงข้อมูลที่บิดเบือน ไม่พูดถึงข่าวลือทางลบต่อหน้าเด็ก

.

👨‍👩‍👧เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการอารมณ์ เพราะเด็กจะคอยสังเกต ซึมซับและนำไปใช้กับตัวเอง

.

ด้วยความปรารถนาดีจาก : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

13 พฤษภาคม 2563

ที่มา สยามรัฐ

Posted By Nitayaporn/thongpet/kanchana/Maneewan

Views,