02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

 

ภัยเงียบ หญิงวัยทำงาน มีอาการ โรคMS ต้องรีบพบแพทย์

ภัยเงียบ หญิงวัยทำงาน มีอาการ โรคMS ต้องรีบพบแพทย์

สถาบันประสาทวิทยา เตือน "โรคMS" : Multiple Sclerosis หรือโรคปลอกประสาทอักเสบ เป็นภัยใกล้ตัว "หญิงวัยทำงาน" อายุ 20-40 ปี แนะอาการผิดปกติทาง "ระบบประสาท"ที่ต้องรีบพบแพทย์

โรคปลอกประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis) หรือ "โรคMS" เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของ "ระบบประสาท" ทั้งส่วนกลางและส่วนปลาย ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดโรค

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า แม้จะไม่ทราบสาเหตุ แต่เชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของ "ภูมิคุ้มกัน" ระบบประสาท ทำให้เกิดการทำลายปลอกหุ้มประสาทใน "ระบบประสาท"ส่วนกลางหรือปลอกหุ้มเส้นประสาทในส่วนปลาย พบมากในผู้ป่วยอายุน้อย "วัยหนุ่มสาว" หรือ "วัยทำงาน" คือ ช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี

พบว่า ผู้หญิงเป็นโรค MS มากกว่าผู้ชาย พบในคนเอเชียน้อยกว่าชาติตะวันตก แต่เนื่องจากเป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติได้รุนแรงและเรื้อรัง ผู้ป่วยมักสูญเสียความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและทำงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วย "โรคMS" จะมีอาการหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เกิดโรค เช่น หากเกิดที่เส้นประสาทตา จะส่งผลต่อการมองเห็น อาจสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเนื่องจากการอักเสบของเส้นประสาทตาผู้ป่วยจะมีอาการปวดตา ร่วมกับการมองเห็นที่ผิดปกติ

หากเกิดที่ไขสันหลังหรือสมองผู้ป่วยจะอาจจะมีอาการอ่อนแรง รับความรู้สึกผิดปกติ ทรงตัวลำบากหรือสูญเสียความสามารถในการทรงตัว พูดหรือกลืนลำบาก ปัสสาวะหรืออุจาระผิดปกติ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติว่าทำหน้าที่ใด

ถ้าพบว่ามีอาการดังกล่าว ผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์เพื่อได้รับตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาเพื่อลดระยะเวลาในการฟื้นตัว และลดความถี่ในการกลับเป็นซ้ำ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษา "โรค MS" ให้หายขาดได้ มีเพียงยาที่ช่วยชะลอการเกิดการอักเสบซ้ำหรือกลุ่มยากดภูมิคุ้มกันบางชนิด และให้การรักษาตามอาการ ร่วมกับการฟื้นฟูความผิดปกติด้วยการทำกายภาพบำบัด เพื่อเป็นการป้องกันการกลับเป็นซ้ำและลดความรุนแรงของโรค

ผู้ป่วย "โรค MS" จึงควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้กลับเป็นซ้ำหรือทำให้อาการรุนแรง โดยการดูแลใส่ใจสุขภาพตนเอง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อรับวิตามินดีเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ และไม่เครียด น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค MS โรคความผิดปกติทางระบบประสาท และโรคอื่น ๆ

29 March 2564

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 7403

 

Preset Colors