02 149 5555 ถึง 60

 

5 วิธี ดูแลจิตใจตัวเองให้มีความสุขหลังเกษียณ จาก \"กรมสุขภาพจิต\"

ข่าวล่าสุด ข่าววันนี้ ข่าวด่วน สดทุกวัน คมชัดลึกออนไลน์

KomChadLuek

Online

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

ข่าวล่าสุด ข่าววันนี้ ข่าวด่วน สดทุกวัน คมชัดลึกออนไลน์

ข่าวล่าสุด ข่าววันนี้ ข่าวด่วน สดทุกวัน คมชัดลึกออนไลน์

ค้นหา...

โควิด-19

ข่าว

บันเทิง

เจาะประเด็นร้อน

เด่นโซเชียล

Kom Lifestyle

รวมคลิปเด่น

พระเครื่อง

สลากกินแบ่งรัฐบาล

ดูดวงประจำวัน

Infographic

โควิด-19

ข่าว

บันเทิง

เจาะประเด็นร้อน

เด่นโซเชียล

Kom Lifestyle

รวมคลิปเด่น

พระเครื่อง

ค้นหา...

หน้าแรก

Kom Lifestyle

Kom Lifestyle

5 วิธี ดูแลจิตใจตัวเองให้มีความสุขหลังเกษียณ จาก "กรมสุขภาพจิต"

18 ต.ค. 2564

|

12:00 น.

474

5 วิธี ดูแลจิตใจตัวเองให้มีความสุขหลังเกษียณ จาก \"กรมสุขภาพจิต\"

มาถึงวันนี้กลุ่มคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไปอาจเกษียณอายุราชการได้ประมาณ 2 อาทิตย์แล้ว และอาจยังไม่ชิน รู้สึกเคว้งกับการที่ไม่ต้องไปทำงานแล้ว ทำให้หลายคนอาจจะยังปรับตัวไม่ทัน “กรมสุขภาพจิต” ได้แนะแนวทางวิธีรับมือในเรื่องนี้ไว้ ด้วย วิธี 5 สุข

ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังวัยเกษียณมีอะไรบ้าง

1. บทบาทและหน้าที่ทางสังคม บทบาทและหน้าที่ในการทำงานนั้นจะหายไป สิ่งนี้ต้องอาศัยการปรับตัวกับบทบาทและหน้าที่ใหม่ หากไม่ได้วางแผนหรือมีบทบาทใหม่รองรับ อาจทำให้รู้สึกอ้างว้าง ขาดเป้าหมาย ขาดการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง

2. สภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลง ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายตนเองเพราะเมื่อถึงวัยเกษียณ นั่นหมายถึงว่า เราได้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ฉะนั้นต้องหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพตนเองให้มากขึ้น

3. การเข้าสังคม การเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงานนั้นน้อยลง อาจทำให้รู้สึกเหงา อ้างว้าง ถ้าหากกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมงาน

4. การเงิน การใช้เงินหลังเกษียณอาจมีปัญหา หากไม่มีการวางแผนการใช้เงินก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ เพราะเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วรายได้หลักจากการทำงานนั้นจะหายไป อาจได้เงินจากการเกษียณมาก้อนหนึ่งหรือได้เป็นเงินบำนาญ แต่ก็ต้องวางแผนการการออมเงินก่อนวัยเกษียณและวางแผนการประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายทั่วไป และการเข้าสังคม ซึ่งอาจเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสวนทางกันกับรายได้ที่ลดลงฃ

5. การดำเนินชีวิต การดำเนินชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยเวลาในการทำงานนั้นขาดหายไปทำให้เหลือเวลาว่างเกิดขึ้นมากมาย

6. ครอบครัว การเข้าสู่วัยเกษียณนั้น สิ่งที่ตามมา คือ การเปลี่ยนบทบาทในครอบครัวจากคนที่หารายได้เข้ามาในบ้านหรือเป็นเสาหลักภายในบ้านกลายมาเป็นวัยผู้สูงอายุในบ้าน โดยอาจมีหน้าที่ที่แตกต่างไป เช่น ดูแลบ้าน อบรมเลี้ยงดูลูกหลาน

5 วิธีสร้างสุขสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังเกษียณอายุ

1.สุขสบาย - ผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกายตามศักยภาพและความสนใจ ไม่น้อยกว่า 30 นาทีต่อครั้ง อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีการออกแรงกายในชีวิตประจำวัน สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ทำงานอดิเรกที่ชอบ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จำเป็นเพียงพอ ไม่มีอุบัติภัยหรืออันตราย มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อสุขภาพ

2.สุขสนุก - ผู้สูงอายุสามารถเลือกวิถีชีวิตที่รื่นรมย์ สนุกสนาน ด้วยการทำกิจกรรมนันทนาการ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้อารมณ์ดี จิตใจสดชื่น แจ่มใส กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา รวมถึงการเล่นกีฬา ดนตรี และทำงานศิลปะ

3.สุขสง่า - เป็นการสร้างความรู้สึกพอใจในชีวิต ความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่น การยอมรับนับถือ การให้กำลังใจตนเอง ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การเอื้อเฟื้อแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การทำกิจวัตรประจำวัน การทำงานบ้าน ดูแลเด็ก ช่วยเหลือกิจกรรมในครอบครัวและชุมชน เป็นต้น

4.สุขสว่าง - เป็นความสามารถของผู้สูงอายุในด้านความจำ ความคิดอย่างมีเหตุมีผล การสื่อสาร การวางแผนแก้ปัญหา และการจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจที่ดี การฝึกทักษะในการเลี้ยงหลาน ตลอดจนการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

5.สุขสงบ - ซึ่งเป็นความสามารถของผู้สูงอายุในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์ สามารถจัดการกับสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกคิดบวก หาวิธีผ่อนคลายความเครียด ฝึกสติ สมาธิ สามารถปรับตัว และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงได้

19 October 2564

ที่มา คม-ชัด-ลึก

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 499

 

Preset Colors