02 149 5555 ถึง 60

 

เปิดรายละเอียดเอกสาร การใช้วัคซีน ไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

เปิดรายละเอียดเอกสาร การใช้วัคซีน ไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

“รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์” เปิดรายละเอียดเอกสารการใช้วัคซีนโควิด-19 “ไฟเซอร์” สำหรับเด็กอายุ 5 – 12 ปี เสนอให้ VRBPAC US FDA พิจารณา

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเอกสารการใช้วัคซีนในเด็กอายุ 5 – 12 ปี ที่เสนอให้ คณะกรรมการที่

“Update Pfizer/Biontech vaccine ในเด็ก เอกสารการใช้วัคซีนในเด็กอายุ 5 ถึง <12 ปี เสนอให้ VRBPAC US FDA พิจารณา 26 ตุลาคม 2564 เนื้อหาดังนี้

ใช้ขนาด 10 µg (1/3 ของโดสในผู้ใหญ่)

ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

มี safety, tolerability และ immunogenicity ดี

ประสิทธิผลในการป้องกันโรคโควิด-19 สูงราว 90%

ขนาดตัวอย่างน้อย จึงไม่สามารถระบุผลข้างเคียงเกี่ยวกับ myocarditis ได้

ปัญหา myocarditis ที่เกิดขึ้นจากรายงานในประเทศอิสราเอลพบมากที่สุดในเด็ก 16-19 ปี รองลงมาใน 12-15 ปี คาดว่าจะพบน้อยลงใน 5-12 ปี เนื่องจากใช้ขนาดเพียง 1 ใน 3

Risk ratios ของการเกิด myocarditis พบในเข็มที่ 2 มาก และพบในกลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปี โดยเฉพาะในผู้ชาย (rate ratio 6.96-13.60) และคิดเป็น 3.58-8.96 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับอายุ 30 ปีขึ้นไป

ขอบพระคุณรศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์มากครับที่กรุณาสรุปมาให้... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/411647/

26 October 2564

ที่มา เดลินิวส์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 795

 

Preset Colors