02 149 5555 ถึง 60

 

วัคซีนเข็มกระตุ้น แอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ ใครได้ฉีดบ้าง?

วัคซีนเข็มกระตุ้น แอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ ใครได้ฉีดบ้าง?

กรมควบคุมโรค เปิดแนวทางฉีดวัคซีน “เข็มกระตุ้น” บุคคล 3 กลุ่ม เช็กสูตรใครควรฉีดแอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์

หลายคนเริ่มมองหาช่องทางจองสิทธิเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น หรือ เข็มที่ 3 หลังจากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ทั้งแบบเชื้อตาย (ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม) ไวรัลเวกเตอร์ (แอสตร้าเซนเนก้า) ซึ่งเป็นวัคซีนที่คนไทยได้รับมากที่สุดในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ เพราะยังมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต้องรู้และใช้ประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน หรือรักษาหายแล้วก็ตาม

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับ 3 กลุ่มบุคคล (ข้อมูลกรมควบคุมโรค 26 ต.ค. 2564) ดังนี้

1. กลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน

2. กลุ่มคนฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม

3. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนมาแล้วครบ 2 เข็ม

เปิดข้อมูล คนไทยฉีดเข็ม 3 สะสม 2.2 ล้านราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. พบว่า จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม (ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564) ทั้งสิ้น 72,049,529 โดส จำแนกเป็น

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม 40,717,544 ราย : คิดเป็น 56.5% ของจำนวนประชากร

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สะสม 29,115,651 ราย : คิดเป็น 40.4% ของจำนวนประชากร

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 สะสม 2,216,334 ราย : คิดเป็น 3.1% ของจำนวนประชากร

สำหรับข้อมูลประชากรที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย เรียงจากกลุ่มที่ได้รับวัคซีนมากที่สุด ประกอบด้วย

กลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 มากที่สุด 1,004,686 โดส

บุคลากรแพทย์และสาธารณสุข 685,867 โดส

เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 251,848 โดส

ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 144,661 โดส

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 100,613 โดส

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 55,053 โดส

นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี 606 โดส

เช็กสูตรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (18 ต.ค.) เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นว่า หากฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม จะบูสเตอร์โดส ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ส่วนหากฉีดเข็มที่ 1 เป็นเชื้อตาย และเข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า (สูตรไจะฉีดเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์

ขณะที่ พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ โพสต์เฟซบุ๊ก (19 ต.ค.) ถึงข้อแนะนำในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยมีข้อความช่วงหนึ่งระบุ ข้อมูลการใช้วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่ 3 ในปัจจุบันมีการศึกษาในประชากรจำนวนไม่มากและเป็นการศึกษาระยะสั้น

รายงานความปลอดภัยเบื้องต้น ไม่พบความแตกต่างระหว่างอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 กับอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนเข็มที่ 2 คำแนะนำในการใช้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 จึงพิจารณาจากข้อมูลผลดีผลเสียเบื้องต้นเท่านั้น

การยอมรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 จึงเป็นสิทธิของผู้รับวัคซีน โดยพิจารณาถึงผลดีของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลตา กับอาการไม่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการรับวัคซีนต่างชนิด

ข้อแนะนำการฉีดวัคซีนของคน 3 กลุ่ม

สำหรับคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน (กลุ่มที่ 1) และ กลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม (กลุ่มที่ 2) ให้ฉีดกระตุ้นเพียง 1 เข็ม

กลุ่มที่ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว (กลุ่มที่ 3) ไม่ต้องฉีดกระตุ้นให้รอก่อนได้

วัคซีนกระตุ้นควรเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์

สามารถให้วัคซีนหลังติดเชื้อแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

ทุกคนควรได้รับวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้น ไม่ว่าจะเป็นแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม หรือคนฉีดสูตรไขว้ แต่ยังไม่ใช่เร็ว ๆ นี้ เพราะต้องดูระยะเวลาก่อน ซึ่งต้องมีการศึกษาต่อไป

29 October 2564

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1914

 

Preset Colors