02 149 5555 ถึง 60

 

ฉีดวัคซีนไขว้สลับยี่ห้อ แบบไหนที่ไทยยอมรับ

ฉีดวัคซีนไขว้สลับยี่ห้อ แบบไหนที่ไทยยอมรับ

ฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ เป็นวิธีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่หลายประเทศเลือกใช้เพื่อป้องกันปัญหาโควิดจากการจัดสรรวัคซีนที่ไม่เพียงพอต่อประชากรโลก โดยมีผลการวิจัยรองรับว่าเป็นการฉีดวัคซีนไขว้ที่มีประสิทธิภาพ ภูมิขึ้น ป้องกันอาการรุนแรงหลังจากติดเชื้อโควิด-19 ได้ และประเทศไทยยอมรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้จากผู้เดินทางจากประเทศต้นทาง เข้าประเทศไทยได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64

ฉีดวัคซีนสลับแบบไหนที่ไทยยอมรับ

นักเดินทางต่างชาติ และคนไทยที่ผ่านการรับวัคซีนในต่างประเทศมาแล้ว หากจะต้องเดินทางเข้าไทย ก็ต้องฉีดวัคซีนครบถ้วน โดยเป็นผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง สูตรไขว้ที่ยอมรับมีดังนี้

เข็มแรก (Sinovac) เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง

เข็มแรก (AstraZeneca) เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง

เข็มแรก (Pfizer-BioNTech) เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง

เข็มแรก (Moderna) เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง

เข็มแรก (Sinopharm) เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง

เข็มแรก (Sputnik V) เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง

หมายเหตุ : ผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนคือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง 14 วันก่อนเดินทาง และ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Janssen (Johnson&Johnson) จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน

เคยติดเชื้อโควิดแล้วต้องรับวัคซีนแบบไหนถึงเข้าไทยได้

ผู้เดินทางเคยติดเชื้อโควิดมาแล้ว เดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยต้องรับวัคซีนตามที่กำหนดพร้อมเอกสารรับรอง ตามเงื่อนไขของกระทรวงต่างประเทศ หากมีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากหายป่วย โดยจะต้องแนบเอกสารรับรอง / ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายป่วยจากโรคโควิด-19 มาพร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนได้รับเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์.

2 November 2564

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1405

 

Preset Colors