02 149 5555 ถึง 60

 

โคราช ซึมเศร้า-เครียด พุ่งอันดับ 1 ภาคอีสาน พบมากช่วงอายุ 20-29 ปี

โคราช ‘ซึมเศร้า-เครียด’ พุ่งอันดับ 1 ภาคอีสาน พบมากช่วงอายุ 20-29 ปี

‘โคราช’ ป่วย ‘ซึมเศร้า-เครียด’ พุ่งอันดับ 1 ภาคอีสาน พบมากช่วงอายุ 20-29 ปี เหตุโควิดทำพิษชี้ 3 อำเภอพบผู้ป่วยมาก อ.เมือง ปากช่องและสีคิ้ว แนะใช้หลัก 4สร้าง 2ใช้แก้ปัญหา

3 พ.ย.64 นายชูศักดิ์ ขุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564 "สุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกัน" www.วัดใจ.com โดยมี พญ.สุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และนางและนางศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่9 ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน

พญ.สุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ COVID-19 การทำงาน การเรียน และการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน หลายคนประสบกับปัญหาธุรกิจ ตกงาน และอื่นๆ อีกมากมาย สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนไทย โดยอัตราการฆ่าตัวตายจากเดิม 6.64 ต่อแสนประซากร ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 7.66ต่อแสนประชากร ในปี 2563 ในจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้นจาก 7.66 ต่อแสนประชากร เป็น 8.28 ต่อแสนประชากร โดยช่วงปีที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการวัดสุขภาพใจของประชาชนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ผ่าน แอปพลิเคชั่น Mental Health Check In พบภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิตสูงสุดในเขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) รองลงมาได้แก่ เขตสุขภาพที่ 4 และเข

พญ.สุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กล่าวว่า สำหรับสุขภาพจิตประชาชนจังหวัดนครราชสีมา จากการประเมินตนเองผ่านโปรแกรม Mental Health Check in หรือจากการ "วัดใจ " พบซึมเศร้าร้อยละ 37.89 ภาวะเครียดสูงร้อยละ 32.27 เสี่ยงฆ่าตัวตายร้อยละ22.88 และภาวะหมดไฟร้อยละ 7.52 โดยพบสูงในช่วงอายุ 20-29 ปี ในกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตเดิม กลุ่มติดสุรา ยาเสพติด กลุ่มตกงานรายได้น้อย ธุรกิจประสบปัญหา ใน อ. เมือง ปากช่อง สีคิ้ว

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้รณรงค์ผ่านสื่อมวลชน รวมถึงช่องทางอื่นที่หลากหลาย ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนไทยด้วยหลักการ 4 สร้าง 2 ใช้ โดยสร้างความปลอดภัย สร้างความสงบ สร้างความหวัง สร้างการดูแล โดยใช้ศักยภาพและใช้ความสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางจิตใจ มีพลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่ามกลางวิกฤติที่เกิดขึ้น หลายคนล้ม หลายคนลุก หลายคนจบชีวิต หลายคนสร้างชีวิต สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เห็นได้ว่า "วิธีคิดและจัดการกับปัญหา" รวมถึง "พลังใจ" ของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรา "อยู่กับปัญหา" หรือ "ก้าวข้ามปัญหา" ได้อย่างมีความสุข

โดยร.พ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ขอเชิญชวนมาร่วม "วัดใจไปพร้อมกัน"กลับนิทรรศการทางด้านสุขภาพจิต กิจกรรม "วัดใจ" การให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต กิจกรรมเสริมสร้างพร้อมรับของที่ระลึกเพื่อการดูแลจิตใจในช่วง COVID-19 ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ วันนี้ที่ห้องโคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา. -008

4 November 2564

ที่มา แนวหน้า

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 1303

 

Preset Colors