02 149 5555 ถึง 60

 

สธ. จ่อออกมาตรการไปที่สาธารณะต้องฉีดวัคซีน 1 เข็มขึ้นไป

สธ. จ่อออกมาตรการไปที่สาธารณะต้องฉีดวัคซีน 1 เข็มขึ้นไป

สธ. เผยสิ้นเดือน พ.ย. ฉีดวัคซีนทะลุ 100 ล้านโดสตามเป้า พร้อมผนึกความร่วมมือ มท.-ศธ. ค้นหาเชิงรุกผู้ไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้ความรู้การฉีดวัคซีน ขู่ประชาชนไม่ฉีดวัคซีน อาจออกมาตรการบังคับไปที่สาธารณะแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้วกว่า 85 ล้านโดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 45.3 ล้านโดส หรือคิดเป็น 63% เข็มที่ 2 จำนวน 36.8 ล้านโดส คิดเป็น 52.1% และเข็มที่ 3 จำนวน 2.7 ล้านโดส คิดเป็น 3.9%

โดยในปลายเดือน พ.ย.นี้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ถึง 100 ล้านโดส ตามเป้าหมายหลักของประเทศให้ได้ โดย 16 วันที่เหลือนี้ จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้เฉลี่ยวันละ 13.98 ล้านโดส จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 8.60 ล้านโดส ส่วนเข็มที่ 2 และ 3 จำนวน 5.38 ล้านโดส

ทั้งนี้ สธ. จะจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 27 พ.ย.- 5 ธ.ค. โดยจะจัดทีมเชิงรุกฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ควบคู่กับแรงงานต่างด้าว

นอกจากนี้ จะบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงจูงใจประชาชนฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด โดยกระทรงมหาดไทย (มท.) ทำหน้าที่ค้นหาผู้ที่ยนังไม่ได้ฉีดวัคซีนเชิงรุกเพื่อนพมาฉีดวัคซีน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อาทิ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ จะเป็นผู้ทำความเข้าใจและให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีน

ส่วนศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ ศบค. จะสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดูแลกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้เข้ามารับวัคซีนโดยเร็วผ่านการจูงใจ

พร้อมกันนี้ หากจำเป็นจริง ๆ ศบค. อาจออกประกาศการทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะต้องมีการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อส่วนรวม จึงอยากเชิญทุกคนมาฉีดวัคซีน เพราะไม่อยากออกมาตรการอะไรที่เป็นการบังคับมากเกินไป

ด้าน นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กล่าวว่า ประชาชนอาจมีการตัดสินใจในการเลือกรับวัคซีนต่างกัน และในทางปฏิบัติจึงมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปด้วย อาทิ ประเทศออสเตรียมีการประกาศล็อกดาวน์สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน เป็นต้น แม้ในประเทศไทยยังไม่มีมาตรการแบบนี้ แต่อยากให้ทุกคนเห็นถึงการให้ความสำคัญของหลาย ๆ ประเทศเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีน

16 November 2564

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 428

 

Preset Colors