02 149 5555 ถึง 60

 

วัคซีนเข็มกระตุ้น : หมอยง เผยเหตุผลที่ต้องฉีด

วัคซีนเข็มกระตุ้น : หมอยง เผยเหตุผลที่ต้องฉีด

หมอยง เผยเหตุผลต้องฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3 ชี้ ต้องเว้นระยะห่างพอสมควร ภูมิต้านทานถึงจะขึ้นสูงและอยู่ได้นาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan หัวข้อเรื่อง “โควิด-19 วัคซีน ความจำเป็นในการกระตุ้น เข็มที่ 3”

โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งในอิสราเอล ยุโรปและอเมริกาที่มีการฉีดวัคซีน mRNA ครบ 2 เข็ม เมื่อระยะเวลาผ่านไป ภูมิต้านทานจะลดลง ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคข้อลดลงตามไปด้วย จึงเกิดมีการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ทั้งคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและที่ฉีดวัคซีน

กระทั่งทั้งอิสราเอลและอเมริกา ยอมรับในการกระตุ้นเข็มที่ 3 หลัง 6 เดือนของการให้ครบวัคซีน 2 เข็ม โดยธรรมชาติการให้วัคซีนเบื้องต้นครบแล้ว ภูมิต้านทานจะลดลง จำเป็นต้องมีการกระตุ้นให้ภูมิต้านทานสูงขึ้นและอยู่นาน ซึ่งในการกระตุ้น จะต้องใช้เวลาระยะห่างที่พอเหมาะ ตอนที่ภูมิต้านทานลดลงแล้ว ถ้าไปกระตุ้นอใกล้กับ 2 เข็มแรก จะไม่เกิดประโยชน์ ต้องมีระยะเวลาห่างพอสมควร

การศึกษาที่ประเทศกาตาร์ ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนมาก ในผู้ที่ติดเชื้อมาก่อน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะนานเกิน 6 เดือน และเมื่อได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน ได้วัคซีน mRNA เหมือนกัน พบว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของกลุ่มที่เคยติดเชื้อมาก่อน แล้วได้รับวัคซีน มีประสิทธิภาพดีกว่ามากในการป้องกันการติดเชื้อ เพราะพวกที่เคยติดเชื้อมาแล้ว การให้วัคซีนเปรียบเสมือนเป็นการกระตุ้น ให้ภูมิต้านทานขึ้นสูง และอยู่นาน กว่ากลุ่มที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน ซึ่งเหมือนการให้ครั้งแรก

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้น เข็มที่ 3 ให้ภูมิต้านทานสูงขึ้นและอยู่นาน การกระตุ้นเข็มที่ 3 ที่จะให้ได้ผลดี จะต้องเว้นระยะห่างจากชุดแรก 2 เข็มแรก นานพอสมควร เช่นนาน 6 เดือนอย่างที่เราปฏิบัติอยู่ในผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca)

ขณะนี้จึงต้องมีการเร่งการให้วัคซีนให้ครบ 2 เข็มให้เร็วที่สุด และตามด้วยกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มมาแล้ว กระตุ้นเข็ม 3 เพื่อให้ภูมิต้านทานสูงขึ้นและอยู่นานจะมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ลดความรุนแรงของโรคในระยะยาวต่อไป

24 November 2564

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 307

 

Preset Colors