02 149 5555 ถึง 60

 

ตอกย้ำ WHO "บุหรี่ไฟฟ้า" อันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดาเพิ่มจาก 5% เป็น 67%

ตอกย้ำ WHO "บุหรี่ไฟฟ้า" อันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดาเพิ่มจาก 5% เป็น 67%

เผยงานวิจัย "บุหรี่ไฟฟ้า" อันตรายเพิ่มจาก 5% เป็น 67% ของบุหรี่ธรรมดาในเวลาเพียง 7 ปี ตอกย้ำ WHO ไม่การันตี บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหัวหน้าโครงการวิจัย ติดตาม และเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย เปิดเผยถึงงานวิจัยที่กลุ่มสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย นำมาอ้างว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา 33% หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีอันตราย 67% ของบุหรี่ธรรมดา ว่า งานวิจัยที่ถูกอ้างอิง มาจากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมาประเมินว่า "บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน 33%" โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเพียง 5 ชิ้น และที่สำคัญคือ งานวิจัย 2 ใน 5 ชิ้น เป็นงานที่บริษัทบุหรี่สนับสนุน ซึ่งเขียนไว้อย่างชัดเจนในรายงาน และผู้วิจัยก็ยอมรับว่า งานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ มักได้ผลวิจัยออกมาทำนองเข้าข้างบริษัทบุหรี่ คือ มักจะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตราย

ตอกย้ำ WHO "บุหรี่ไฟฟ้า" อันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดาเพิ่มจาก 5% เป็น 67%

ดร.พญ.เริงฤดี กล่าวต่อว่า ผู้วิจัยยอมรับว่า มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก และมีอคติหลายประการ โดยเฉพาะสารเคมีที่นำมาศึกษามีจำนวนจำกัด โดยงานวิจัยยังใช้ข้อมูลเก่าที่บอกว่า สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้ามีเพียง 80 ชนิด ทั้งที่ความจริง เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกิ้นส์ สหรัฐอเมริกา พบสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 2,000 ชนิดที่ไม่พบในบุหรี่ธรรมดา นอกจากนี้ ยังมีสารพิษอื่น ๆ ที่ยังไม่มีการตรวจสอบในการศึกษาครั้งนี้ เช่น

ชนีชี้วัดทางชีวภาพที่เกี่ยวกับสารฟอร์มอลดีไฮด์ที่พบมากในบุหรี่ไฟฟ้า

อนุภาคขนาดเล็กในบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจจะส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

สารเติมแต่งรสชาตินานาชนิดของบุหรี่ไฟฟ้า ที่อาจจะส่งผลต่อการทำลายปอดที่แตกต่างกัน

ผลของดัชนีชี้วัดทางชีวภาพในระดับเซลล์ เช่น กลไกการ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้ากับการเกิดโรคอาจมีความคลาดเคลื่อน เพราะผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง คือ สูบน้อยหรือได้รับสารพิษน้อยกว่า ไม่ได้แปลว่าจะเสี่ยงน้อยกว่า และโรคที่รวมในการศึกษานี้มีเพียง 4 โรค ซึ่งโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่มีจำนวนมากกว่านี้หลายเท่า

ตอกย้ำ WHO "บุหรี่ไฟฟ้า" อันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดาเพิ่มจาก 5% เป็น 67%

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ฝ่ายสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า มักจะอ้างงานวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2557 ว่า บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% หรือพูดอีกนัยหนึ่งมีอันตรายเพียง 5% ของบุหรี่ธรรมดา ซึ่งในปี 2557 มีงานวิจัยถึงผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพเพียง 158 ชิ้น แต่จำนวนงานวิจัยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 6,971 ชิ้นนับจนถึงต้นปี 2021

ซึ่งรายงานถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพ ทั้งโรคปอดและโรคหัวใจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา องค์การอนามัยโลก จึงไม่เคยบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา และผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพในระยะยาวยังไม่เป็นที่ทราบกัน เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งแพร่หลายมาประมาณ 10 กว่าปีมานี้เอง

"ประเทศสหรัฐอเมริกาที่บุหรี่ไฟฟ้าขายได้อย่างถูกกฎหมายตั้งแต่ปี 2550 อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากับ 1.5% เท่านั้น ในปี 2554 แต่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 27.5% ในปี 2562 ดังนั้น ข้อมูลที่ฝ่ายที่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้านำมาอ้างว่า บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา จึงเป็นข้ออ้างที่ยังไม่สามารถที่จะนำมาประกอบการพิจารณานโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากเป็นการกำหนดนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก โดยเฉพาะเยาวชนที่ชอบลองของใหม่ ๆ อย่างบุหรี่ไฟฟ้า" ศ.นพ.ประกิต กล่าว

7 December 2564

ที่มา คม-ชัด-ลึก

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 648

 

Preset Colors