02 149 5555 ถึง 60

 

หมอธีระ อัปเดตผลวิจัย อมิครอน แนะเลี่ยงปาร์ตี้ปีใหม่

หมอธีระ อัปเดตผลวิจัย อมิครอน แนะเลี่ยงปาร์ตี้ปีใหม่

20 ธ.ค. 2564 – รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 419,457 คน ตายเพิ่ม 3,379 คน รวมแล้วติดไปรวม 274,944,819 คน เสียชีวิตรวม 5,369,821 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อเมริกา รัสเซีย และอิตาลี จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 93.08 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 97.01

ล่าสุดจำนวนติดเชื้อใหม่จากทวีปยุโรปนั้นคิดเป็นร้อยละ 67.09 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 63.15 เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปครอง 6 ใน 10 อันดับแรก และ 13 ใน 20 อันดับแรกของโลก

…สำหรับสถานการณ์ไทยเรา เมื่อวานติดเชื้อเพิ่ม 2,899 คน สูงเป็นอันดับ 23 ของโลก หากรวม ATK อีก 946 คน ก็ขยับเป็นอันดับ 18 ของโลก ยอดรวม ATK จะเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย

…อัปเดต Omicron ล่าสุดไอร์แลนด์เป็นประเทศที่ Omicron เป็นสายพันธุ์ที่ครองสัดส่วนมากกว่าสายพันธุ์อื่นแล้ว

เรื่องการประเมินความรุนแรงของโรคจากการติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron นั้น Hanage WP และทีมงาน จาก Harvard University ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการออกมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยชี้ให้เห็นว่า การที่รีบด่วนแปลผลจากการดูข้อมูลช่วงแรกที่มีการติดเชื้อเยอะ แต่ป่วยและตายน้อยจากในแอฟริกาใต้นั้น อาจทำให้ประเมินความรุนแรงของสายพันธุ์ Omicron ต่ำกว่าที่เป็นจริง และอาจคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ที่เห็น เช่น อัตราการมีผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนในอดีต อัตราการฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ Omicron ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำในคนที่เคยเป็นโควิดมาก่อนได้มากกว่าสายพันธุ์อื่น รวมถึงระยะเวลาที่เหลื่อมกันของการติดเชื้อ การป่วย และการเสียชีวิตในแต่ละกลุ่มผู้ป่วยที่มีลักษณะพื้นฐานข้างต้นที่แตกต่างกัน เป็นต้น

ที่แน่ๆ ตอนนี้ข้อมูลจากการวิจัยชี้ให้เห็นชัดว่า Omicron นั้นแพร่เร็ว, ติดเชื้อแล้วแบ่งตัวในหลอดลมได้เร็วกว่าเดลตา 70 เท่า, ความเสี่ยงในการแพร่ในครัวเรือนมากกว่าเดลตา 2.9 เท่า, ติดเชื้อซ้ำได้มากขึ้นกว่าสายพันธุ์เดิม 2.4 เท่า (ทั้งนี้ มีการศึกษาในสหราชอาณาจักรโดย Imperial College พบว่าความเสี่ยงมากกว่านี้), ดื้อต่อภูมิคุ้มกันกว่าสายพันธุ์เดิม 20-40 เท่า, ดื้อต่อโมโนโคลนัล แอนติบอดี้หลายชนิดที่ใช้ในการรักษา

ดังนั้นหากไม่ป้องกันตัวให้เคร่งครัด โอกาสเกิดระบาดหนักในแต่ละประเทศย่อมมีสูง จำนวนการติดเชื้อที่มากขึ้นอย่างมาก จะทำให้จำนวนการป่วยและตายก็อาจอยู่ในระดับที่สูงได้ ไม่ว่าสุดท้ายแล้วความรุนแรงจะลดลงบ้างจากปัจจัยเชิงประชากรที่มีระดับภูมิคุ้มกันเดิมอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม

…ขอให้เราป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด เป็นกิจวัตร ใส่หน้ากากนะครับ สองชั้น ชั้นในเป็นหน้ากากอนามัย ชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างจากคนอื่นเกินหนึ่งเมตร เลี่ยงการตะลอนท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี เลี่ยงการจัดปาร์ตี้สังสรรค์คริสตมาสและปีใหม่ ฉลองกับคนในบ้านจะปลอดภัยกว่า ด้วยรักและห่วงใย

อ้างอิง Hanage WP and Bhattacharyya RP. Challenges in inferring intrinsic severity of SARS-CoV-2 Omicron variant from early population-level impact. HCDPS Working Paper Series. 15 December 2021.

20 December 2564

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 307

 

Preset Colors