02 149 5555 ถึง 60

 

สธ. เห็นชอบ ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม4 ให้บุคลากรแพทย์-จนท.ด่านหน้า

สธ. เห็นชอบเดินหน้า ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 4 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ผู้ป่วยเรื้อรังภูมิต่ำ พร้อมฉีดวัคซีนที่ อย.อนุมัติในเด็กเล็ก

วันที่ 22 ธ.ค.2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ว่า เบื้องต้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบเดินหน้าเรื่องการฉีดวัคซีน กระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่ 4 ให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและมีการรับวัคซีนเข็ม 3 มา 3 เดือนแล้วขึ้นไป

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า และฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี วัคซีนที่รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยให้ทำความเข้าใจให้ดีในกลุ่มผู้ปกครองเนื่องจากเป็นเด็กเล็ก โดยสถานที่ฉีดยังคงใช้สถานศึกษากรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ส่วนเด็กโฮมสคูลให้ใช้โรงพยาบาลหรือสถานศึกษาได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวจะต้องร่างและเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาปรับแต่งถ้อยคำก่อนเสนอต่อ รมว.สาธารณสุขรับทราบต่อไป

23 December 2564

ที่มา ข่าวสด

Posted By thongpet/maneewan/kanchana

Views, 407

 

Preset Colors