02 149 5555 ถึง 60

 

กรมควบคุมโรค ย้ำมาตรการ Covid Free Setting ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่

กรมควบคุมโรค ย้ำมาตรการ Covid Free Setting ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่

กรมควบคุมโรค ย้ำ มาตรการ Covid Free Setting ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด หลังพบคลัสเตอร์ใหม่หลายจังหวัดท่องเที่ยว

วันนี้ (11 ม.ค.) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ประจำวัน และการป้องกันควบคุมโรคโควิด ว่า โรคโควิด-19 เป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน หากมีกิจกรรมร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อจะเกิดการแพร่กระจายของโรคมากขึ้น จากการติดตามข้อมูลการเคลื่อนที่ของประชาชน พบว่า ภาพรวมของประเทศช่วงต้นเดือนมกราคม 2565 มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างมาก แทบจะสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่มีการแพร่กระจายได้รวดเร็ว ซึ่งจังหวัดชลบุรีที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนั้น มีการเดินทางในช่วงปีใหม่มากกว่าปี 2563 โดยยอดผู้ติดเชื้อในวันที่ 10 มกราคม 2565 จำนวน 767 ราย เมื่อตรวจเชิงรุกจึงเจอคลัสเตอร์ (Cluster) อีกหลายกลุ่ม เช่น พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 37 ราย พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 19 ราย รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปจำนวนมากในช่วงปีใหม่ ก็พบการระบาดเป็นคลัสเตอร์เช่นกัน จนต้องปิดร้านอาหารจำนวน 23 แห่ง ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพราะปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อที่สำคัญ มาจากการสัมผัสกันภายในครอบครัว หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในบ้านและที่ทำงาน ซึ่งผู้ติดเชื้ออาจได้รับเชื้อมาจากสถานที่ระบาดและแพร่กระจายเชื้อสู่คนใกล้ตัว จึงต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองขั้นสูงสุด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และไม่ไปสถานที่เสี่ยง

นายแพทย์โอภาส กล่าวอีกว่า มาตรการ Covid Free Setting ยังเป็นเรื่องที่ต้องเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยเฉพาะร้านอาหาร ส่วนสถานประกอบการควรจัดให้ Work From Home และตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์ สำหรับโรงงานหากพบผู้ติดเชื้อให้ทำ Bubble & Seal แยกผู้ติดเชื้อออก แต่ไม่ต้องหยุดทำงาน เพราะการปิดสถานประกอบการจะทำให้คนเคลื่อนย้าย อาจแพร่กระจายเชื้อออกไปได้ อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการติดต่อให้เข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ซึ่งกรมควบคุมโรคจะสนับสนุนการจัดส่งวัคซีนให้ทุกจังหวัดอย่างเพียงพอ หากทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด เชื่อว่า จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 สัปดาห์

12 January 2565

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 391

 

Preset Colors