02 149 5555 ถึง 60

 

ปลัด สธ.เผย เตรียมหารือการปรับลดระดับเตือนภัยโควิด-19

ปลัด สธ.เผย เตรียมหารือการปรับลดระดับเตือนภัยโควิด-19

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผย พรุ่งนี้ครบกำหนดติดตามมาตรการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาข้อมูลทางคลินิกของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เพื่อหารือปรับลดระดับเตือนภัย ส่วนการลดวันกักตัว ได้ผ่านที่ประชุม ECO แล้ว อยู่ระหว่างการออกเอกสารแนวทางการปฏิบัติต่อไป

วันนี้ (19 ม.ค.) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการปรับลดระดับเตือนภัยโควิด- 19 ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีการประกาศเตือนภัยโควิด-19 แก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว โดยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ได้มีการประกาศเพิ่มระดับเตือนภัยเป็นระดับ 4 เช่น การงดไปสถานที่เสี่ยง งดรับประทานอาหารและดื่มสุราในร้าน ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมตัวจำนวนมาก เดินทางข้ามจังหวัดเท่าที่จำเป็น โดยสารขนส่งสาธารณะเท่าที่จำเป็นและเพิ่มความระมัดระวัง งดเดินทางไปต่างประเทศ และป้องกันตนเองด้วย VUCA ร่วมกับการปรับสีของพื้นที่ ทำให้โอกาสติดเชื้อลดลง จากตัวเลขการติดเชื้อที่ผ่านมาในช่วง 10 วัน ถือว่าไม่รุนแรง มีแนวโน้มลดลง สามารถรับมือได้ และจากการเฝ้าระวังการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน พบว่า ประมาณ 95% มีอาการไม่มาก ส่วนผู้เสียชีวิต 2 รายที่รับรายงานว่าติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวค่อนข้างรุนแรง และผู้ป่วยอาการหนักอีกรายมีอาการของวัณโรค และพิษสุราเรื้อรังร่วม

ในวันพรุ่งนี้ (20 มกราคม 2565) จะครบวงรอบติดตามมาตรการ 2 สัปดาห์ เพื่อการพิจารณาปรับลดระดับเตือนภัย ซึ่งต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกัน เช่น อัตราการแพร่เชื้อ การเสียชีวิต และขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาทางคลินิกของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน จากกรมการแพทย์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 10,000 ราย เพื่อหาลักษณะการติดเชื้อว่าส่งผลต่อการป่วยหนักและเสียชีวิตอย่างไร สำหรับเป็นข้อมูลในการหารือปรับลดระดับการเตือนภัย และวางมาตรการต่าง ๆ ต่อไป ส่วนการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับ ศบค. บนพื้นฐานทางวิชาการ

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า สำหรับการจะเปิด TEST & GO รอบใหม่ต้องดูความสมดุล และเพิ่มเติมมาตรการ เช่น การเพิ่มการตรวจหาเชื้อ การเพิ่มความครอบคลุมระบบประกันภัย ซึ่งต้องหารือกับ ศบค. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขณะนี้ยังมีผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้เดินทางเข้ามาอยู่ และยังคงพบการติดเชื้อ โดยในวันนี้มี 59 ราย ส่วนการลดวันกักตัวในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เป็น 7 วัน + 3 วัน คือ กักตัวไม่เกิน 7 วัน ตรวจ ATK วันแรก และก่อนวันสุดท้าย เมื่อผลเป็นลบสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้ แต่ต้องเข้มมาตรการเลี่ยงคนจำนวนมาก และตรวจอีกครั้งในวันที่ 10 ขณะนี้ได้ผ่านการเสนอในที่ประชุม ECO แล้ว อยู่ระหว่างการออกเป็นเอกสารแนวทางการปฏิบัติต่อไป

20 January 2565

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 387

 

Preset Colors