02 149 5555 ถึง 60

 

กรมสุขภาพจิต เน้นย้ำทีมเยียวยาจิตใจพร้อมแนะแนวทางการดูแลใจเมื่อเผชิญกับความสูญเสีย ในสถานการณ์โรงงานพลุระเบิด จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (20 มกราคม 2567) จากเหตุโรงงานผลิตพลุระเบิด ในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนมาก กรมสุขภาพจิตเตรียมแผนเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมแนะนำแนวทางการดูแลกรณีเผชิญการสูญเสียกระทันหันสำหรับกลุ่มญาติที่ได้รับผลกระทบ

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่า มีกลุ่มครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบยังอยู่ในภาวะเศร้าโศกเสียใจ ซึ่งปฏิกิริยาการสูญเสียอาจเกิดได้หลากหลายรูปแบบ อาการที่สำคัญคือ ตกใจ ช็อกเหม่อลอย ไม่อยากยอมรับความจริงจากการสูญเสีย มีอารมณ์เครียด นอนไม่หลับ โทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุ สิ่งที่สามารถช่วยได้คือการอยู่เป็นเพื่อนให้กำลังใจจากคนรอบข้าง โดยใช้หลักการ3ส 1 สอดส่องมองหา เพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจ เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 2 ใส่ใจรับฟังความรู้สึก เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ระบายหรือได้บอกเล่าความรู้สึก และลดความอัดอั้นตันใจ 3 หากไม่สามารถผ่านไปได้ให้แนะนำส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องในการดูแลและให้ความช่วยเหลือในการเยียวยาจิตใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบบางคนอาจมีช่วงของความเสียใจมากจนตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า ทำให้เกิดปัญหาทางใจอื่นๆตามมา ส่วนใหญ่โศกเศร้าจากการสูญเสียและค่อยๆดีขึ้นภายใน 1 เดือน เป็นภาวะปกติถ้าช่วยกันดูแลก็จะปรับตัวได้เร็ววัน อย่างไรก็ตาม

นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการดูแลญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิต โดย 1.มีทีมบุคลากรสุขภาพจิตให้การดูแลเรื่องกลุ่มญาติผู้สูญเสีย 2.แสดงความเสียใจและให้ข้อมูลความรู้ทางด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นรวมไปถึงคำปรึกษาในการปรับตัว 3.แนะนำสัญญาณเตือนถ้าเครียดและแหล่งการประเมินสุขภาพจิต หากพบความเสี่ยงจะได้นำไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงที 4.สนับสนุนให้ชุมชนดูแลกันและกัน เพื่อคลายความเศร้าและเกิดการฟื้นฟูในกระบวนการชุมชนอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้หากพบว่า ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มีความเครียด สามารถสำรวจสุขภาพใจด้วยแอปพลิเคชัน Mental Health Check In หรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อดูแลที่เหมาะสมต่อไป

20 January 2567

ที่มา กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Posted By ITDMH

Views, 116

 

Preset Colors